T?umaczenia

 • serbski (t?umacz przysi?g?y)
 • chorwacki
 • bo?niacki
 • czarnogrski

Kursy j?zykowe

 • serbski
 • chorwacki
T?UMACZENIA ZWYK?E ORAZ PRZYSI?G?E

Oferuj? Pa?stwu t?umaczenia specjalistyczne w nast?puj?cych parach j?zykowych:

 • polski ? serbski
 • serbski ? polski
 • polski ? chorwacki
 • chorwacki ? polski
 • polski ? bo?niacki
 • bo?niacki ? polski
 • polski ? czarnogrski
 • czarnogrski ? polski

Wykonuj? zarwno t?umaczenia pisemne r?nego rodzaju tekstw, jak i t?umaczenia ustne (konsekutywne).
Oferuj? rwnie? t?umaczenia przysi?g?e z j?zyka serbskiego i na j?zyk serbski.
Serbski jest j?zykiem urz?dowym nie tylko w Serbii, ale rwnie? w Czarnogrze, Kosowie oraz Bo?ni i Hercegowinie. Dokumenty kierowane do tych Pa?stw mog? by? t?umaczone na j?zyk serbski.

W przeciwie?stwie do wi?kszo?ci t?umaczy zawd ten wykonuj? na ca?y etat, dzi?ki czemu mog? bardzo sumiennie realizowa? projekty, dotrzymuj?c ustalonych terminw.

Zapraszam do wsp?pracy

?ukasz Lewaszkiewicz
T?umacz przysi?g?y j?zyka serbskiego wpisany na list? t?umaczy przysi?g?ych Ministerstwa Sprawiedliwo?ci pod numerem TP 39/12.

 

Jak nas znalaz?e??

Data i czas

Odwiedzaj? nas

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość